Bounpasong

ມື້ນີ້ ໄດ້ມີໂອກາດ ຖາມຂ່າວທ່ານ ບຸນປະສົງ ຈັນສະຫວັດ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກເຕັກນິກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຈຳປາສັກ, ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຈຳນວນ ຫນຶ່ງ ໃຫ້ກັບພວກເຮົາ
ແຂວງຈຳປາສັກ ມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຮງກາງ 1224 ກິໂລແມັດ, ຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ 1364 ກິໂລແມັດ, ປ້ອມຫມໍ້ແປງ 903 ຈຸດ ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງ 142 605 ກິໂລໂວນອຳແປ, ຫມໍ້ນັບໄຟ 61 162 ຫນ່ວຍ

ຫລັງຈາກ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ກຕຟ ປະຕິບັດໂຄງການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດລົງ ໃນຕົ້ນປີ 2007 ນີ້,
ທາງ ຟຟລ ສາຂາ ຈຳປາສັກ ໄດ້ສືບຕໍ່ການເກັບຂໍ້ມູນ ເຂົ້າລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ທາງກຕຟ ໄດ້ສ້າງໄວ້ໃຫ້

ນັບແຕ່ເດືອນ 5/2007 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕ້ມໄປແລ້ວ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດ ຄື:
ຕາຂ່າຍແຮງກາງ ເຮັດໄດ້ 500 ກິໂລແມັດ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນເດືອນ 10 ປີ 2007 ນີ້, ຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ ເຮັດໄດ້ 100 ກມ ຄາດຫມາຍສຳເລັດ ແມ່ນ ທ້າຍປີ 2009, ປ້ອມຫມໍ້ແປງ ສຳເລັດໄປແລ້ວ 200 ປ້ອມ ຈະສຳເລັດ ໃນ ເດືອນ 12/2007 ແລະ ພາກຫມໍ້ນັບໄຟ ສຳເລັດແລ້ວ 750 ຫນ່ວຍ

ໄລຍະນີ້ ພວມເລັ່ງເກັບ ສຳລັບໂຄງການ ຂອງພາກສ່ວນ Loss ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພາກແຮງກາງ

Advertisements
Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2007

ປະເມີນຜົນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ແກ້ວ

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ໃນເມື່ອກ່ອນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນປີ​ 2005 ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທຳອິດ ແລະ ສຳເລັດລົງໃນທ້າຍປີ 2005
ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍ 22 ກວ, ປ້ອມຫມໍ້ແປງ, ຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ ແລະ ຫມໍ້ນັບໄຟ ຈຳນວນຫນຶ່ງ
ຫລັງຈາກນັ້ນ ຕະຫລອດປີ 2006 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍທີ່ຍັງເຫລືອ ແລະ ໄດ້ຖືກກໍ່ສ້າງໃຫມ່ ແລ້ວນຳມາເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕ້ມໃສ່ແຜນຜັງ ຕາມລະບົບຂອງກຕຟ

ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ໄດ້ກັບຄືນໄປທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອປະເມີນຜົນ ຂອງການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂອງ ຟຟລ ບໍ່ແກ້ວ, ເບິ່ງຄືນ ຈຸດດີຈຸດອ່ອນ ຂອງລະບົບ ແລະ software ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້, ປະເມີນຄືນ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ທີ່ນຳໃຊ່ software ພ້ອມທັງ ຮັບຟັງຂໍ້ຄິດເຫັນຈາກ ພະນັກງານວິຊາການ, ຄະນະພະແນກການ ແລະ ຄະນະສາຂາ ຕໍ່ກັບສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຈາກການປະເມີນຜົນເຫັນວ່າ ພະນັກງານວິຊາການ ສາມາດນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມື ແລະ ຊອບແວໄດ້ດີ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຊອບແວ ຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານໄດ້, ທາງສາຂາ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃຫມ່ໆ ໄດ້ຫມົດ ພ້ອມທັງສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະວາງແຜນ ໄດ້

bokeo.gif

ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງແດ່ ນັ້ນຄື ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາ ຍັງບໍ່ທັນຖືກນຳໃຊ້ ຫລາຍປານໃດ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດ ການບຳລຸງຮັກສາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບເຂົ້າ ຍັງບໍ່ທັນມີປ້າຍບອກລະຫັດຫມໍແປງຫລືເສົາຕາຂ່າຍ

dsc00502.jpg

ສຳລັບຂໍ້ສະເຫນີຕໍ່ກັບ ກຕຟ ເພື່ອການປັບປຸງ ມີຄື: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຕ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ກວ່າເກົ່າ ແລະ ໃຫ້ສະແດງຄ່າ technical loss ແລະ voltage drop

dsc00496.jpg

Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2007

ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດໂຄງການ ຕໍ່ບໍລິສັດ

incompanymeeting.jpg

ໃນກອງປະຊຸມຫົກເດືອນຕົ້ນປີຂອງ ກຕຟ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ລາຍງານ ກອງປະຂຸມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຈຳປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ແຜນງານໃນຕໍ່ຫນ້າ

ໃນບົດລາຍງານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ ຕໍ່ກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຕ່າງໆ ພວກເພິ່ນຕ້ອງການໂຄງການນີ້ ແລະ ກຕຟ ໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍພວກເພິ່ນຄືແນວໃດ

ໄດ້ລາຍງານ ຂໍ້ສະດວກແລະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທິດທາງໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອການບໍລິການທີ່ດີແກ່ລູກຄ້າ

Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2007

ຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ

khammouane substation
ຕາຂ່າຍ 22 ກວ ມີ 1410 ກິໂລແມັດ
ຕາຂ່າຍ 0.4 ກວ ມີ 793 ກິໂລແມັດ
ຫມໍ້ແປງ 896 ປ້ອມ
ຫມໍ້ນັບໄຟ 39744 ຫນ່ວຍ

ຂໍ້ມູນຈາກ ທ່ານ ໂພນສະຫວັດ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວຫນ້າ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
phonesavath
ແຂວງຄຳມ່ວນ ຍັງຄົງຄົ້ນຄວ້າ ວ່າ ຈະເອົາຫນ້າວຽກໃດ ຈຳນວນເທົ່າໃດ ເຂົ້າໃນໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໂດຍແມ່ນ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດ

ຄຳມ່ວນ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ສຳນັກງານ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ຄຳມ່ວນ ໂດຍ ເບື້ອງ ຟຟລ ມີ ທ່ານ ເພັດສະຫມອນ ພອນວິໄລສັກ ແລະ ທ່ານ ໂພນສະຫວັດ ໄຊຍະວົງ ທັງສອງເປັນຄະນະສາຂາ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ໄດ້ແກ່ ພະແນກແຜນການ ພະແນກເຕັກນິກ ພະແນກຕາຂ່າຍ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ນັບໄຟ ແລະ ຜະລິດບິນ, ເບື້ອງ ກຕຟ ມີ ທ່ານ ພະນົມສິນ ຈັນທະຜາສຸກ ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫລາດ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການ ດ້ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນກອງປະຊຸມ ທາງ ກຕຟ ໄດ້ນຳສະເຫນີ ຜົນງານ ການປະຕິບັດໂຄງການ ໃນສາຂາແຂວງຕ່າງໆ ໃນຟຟລ ເຊັ່ນ : ບໍ່ແກ້ວ, ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ນຳສະເຫນີ ບັນດາຜະລິດທີ່ທາງ ກຕຟ ນຳໄປໃຊ້ໃນແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ແກ່:
1 ຖານຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍແຮງກາງ ແລະ ຫມໍ້ແປງ, ຖານຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ ແລະ ຫມໍ້ນັບໄຟ ທີ່ໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ Microsoft Access 2003
2 ແຜນຜັງຕາຂ່າຍແຮງກາງ ແລະ ແຮງຕ່ຳ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນ ສ້າງຈາກໂປແກມ AutoCAD ແລະ ໃຊ້ຮ່ວມກັບ Microsoft Access
3 ແຜນຜັງວົງຈອນດ່ຽວ ສຳລັບສັບປ່ຽນແລວໄຟ ສ້າງຈາກໂປແກມ AutoCAD ແລະ ໃຊ້ຮ່ວມກັບ Microsoft Access
4 ແຜນທີ່ ແຂວງ ທີ່ມີຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໃນລະບົບ Geographic Infomation system (GIS) ສ້າງຈາກ ໂປແກມ ArcVIEW 3.2

ປະຈຸບັນ ທາງຟຟລ ຄມ ແມ່ນກຳລັງສຶກສາ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ກຕຟ ເພື່ອດັດສົມໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຈະແຈ້ງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ ກຕຟ ຄົ້ນຄວ້າ ໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້

ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນ ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ດັ່ງໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວໃນບົດກ່ອນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແກ່ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄປຊ່ວຍຈັດຕັ້ງລະບົບ ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ແຂວງຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (2005), ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ​​(2006).

ສຳລັບສົກງົບປະມານ ປີ 2007 ສາຂາ 4 ຕົວເມືອງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ບໍ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ສຳລັບໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຖິງວ່າ ໄດ້ສະເຫນີແຜນການໄປແລ້ວ ກໍ່ຕາມ.

ຫລ້າສຸດ ທາງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ທາງດ້ານຫລັກການ ຈາກ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ຮອງຜູ້ນວຍການ ໃຫ້ປະຕິບັດ ໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ສຳລັບ ໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ ກໍ່ຍັງມີຄວາມສົນໃຈ ປະຕິບັດໂຄງການເຊັ່ນເດີມ ແຕ່ຈະລໍໄປເປັນສົກງົບປະມານປີຫນ້າ

Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນມີນາ 5, 2007

ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍປີ

bt.jpg
ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ຫນຶ່ງໃນບຸກຄະລາກອນ ຂອງໂຄງການເກັຍກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໃນພິທີສະຫລຸບ ການປະຕິບັດໂຄງການ ກ່ຽວກັບແຜນງານ ທີ່ທາງທີມງານ ຈະປະຕິບັດຕໍ່ໍໄປ ຫລັງຈາກປິດໂຄງການແລ້ວ.
ໃນບົດລາຍງານ ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫນ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ພຽງແຕ່ 10% ຂອງຫນ້າວຽກທັງຫມົດ ທີ່ທາງສາຂາແຂວງວຽງຈັນຮັບຜິດຊອບ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກຳໄດ້ຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍທັງຫມົດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກ ຫລາຍປີ ຈຶ່ງຈະເກັບເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຫມົດ

Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2007

ເມື່ອລົງທຶນໄປແລ້ວ ຕ້ອງນຳໃຊ້ຢ່າງກຸ້ມຄ່າ

touy
ທ່ານ ສຸວັນໄຊ ຄຳຫລ້າ ນັກວິຊາການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທັງເປັນຫນຶ່ງໃນບຸກຄະລາກອນ ໃນໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ມາຮ່ວມໃນພິທີສະຫລຸບການປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນນາມແຂກຮັບເຊີນ

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສຸວັນໄຊ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສືບຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ທີ່ຟຟລ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວດັ່ງມີ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ :
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັບ ກຕຟ ໃນປີ 2005 ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ ຄື : ຕາຂ່າຍ 22 ກວ ໄດ້ 129 ກມ, ປ້ອມຫມໍ້ແປງ ໄດ້ 131 ປ້ອມ, ຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ 1 ບ້ານ; ມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດສືບຕໍ່ເກັບກຳ ສັງລວມໄດ້ທັງຫມົດດັ່ງນີ້ : ຕາຂ່າຍ 22 ກວ ໄດ້ 260 ກມ, ປ້ອມຫມໍ້ແປງ 171 ປ້ອມ, ແຮງຕ່ຳ 171 ປ້ອມ,ຫມໍ້ນັບໄຟ 10,968 ຫນ່ວຍ ຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທັງຫມົດ ທົ່ວແຂວງ ແລະ ສາມາດອັບເດດຂໍ້ມູນໃຫມ່ໄດ້ທັນເວລາ

ທ່ານ ຍັງໄດ້ນຳສະເຫນີຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ເຂົ້າໃນວຽກງານກ່ຽວກັບຫມໍ້ນັບໄຟ ເຊັ່ນ: ການ set up ຫມໍ້ນັບໄຟໃຫມ່ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ມູນຂອງພະແນກຫມໍ້ນັບໄຟ, ສະແດງການຄົ້ນຫາຫມໍ້ນັບໄຟ ດ້ວຍການຕິລະຫັດຫມໍ້ນັບໄຟ ແລ້ວໃຫ້ສະແດງທີ່ຕັ້ງຂອງມັນໃນແຜນຜັງຕາຂ່າຍ 0.4 ກວ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ກໍ່ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ສະເຫນີ ຈຳນວນຫນຶ່ງ ມາລາຍງານ ຄື:
ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນ ສົມກັບມູນຄ່າທີ່ໄດ້ລົງທຶນໄປແລ້ວນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານປະຈຳວັນ ແຕ່ລະພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ລະບົບ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນໄດ້, ບັນດານັກວິຊາການຂອງຟຟລ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ຕ້ອງໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳກັນ ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍກຳນົດເອົາທຸກໆ 6ເດືອນ ຫລື ທຸກໆ 1ປີ ແລະ ສະເຫນີມາຍັງກຕຟ ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບສາມາດ ສະແດງຜົນການຄິດໄລ່ loss, load flow ແລະ voltage drop ໃນຕາຂ່າຍ

« Newer Posts - Older Posts »

ຫມວດຫມູ່