Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກຸມພາ 1, 2009

ກ້ອງມູມ

ໃນການສຳຫລວດພາກສະຫນາມ ມັນກໍ່ເປັນເລື້ອງລະອຽດອ່ອນຫລາຍ ມີລາຍລະອຽດບໍ່ຫນ້ອຍ. ອຸປະກອຍສຳຫລວດ ທີ່ມັກໃຊ້ກັນ ກໍ່ມີ ພວກກ້ອງ ໄດ້ແກ່ ກ້ອງມູມ ໄວ້ແທກມູມຫັກເຫ ກ້ອງລະດັບ ໄວ້ແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສູງຂອງພື້ນທີ່, ພວກໄມ້ ໄດ້ແກ່ ໄມ້ເມຍ ໄມ້ໂປນ ໄມ້ສະຕາຟ ນອກນັ້ນກໍ່ມີ ແກ້ວຕາເສືອ ເຂັມທິດ

ມື້ນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບກ້ອງມູມ ເພິ່ນໃຊ້ກ້ອງມູມຮ່ວມກັບໄມ້ໂປນ ໂດຍໃຊ້ຄົນ3ຄົນ ມີຕາກ້ອງ 1 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຖືໄມ້ ຢືນຢູ່ທາງຫນ້າ ແລະ ຜູ້ຖືໄມ້ ຢືນຢູ່ທາງຫລັງຂອງກ້ອງ

ຄົນສ່ອງຈະປິ່ນກ້ອງໄປຫາຄົນຖືໄມ້ທາງຫລັງກ່ອນ ຕັ້ງຄ່າມູມເປັນ 0 ແລ້ວອວ່າຍໄປຫາຄົນຖືໄມ້ທາງຫນ້າ ແລ້ວບັນທຶກມູມ ເອົາລະອຽດເປັນອົງສາ ລິບດາ ແລະ ວິລິບດາ

ກ້ອງມູມເປັນເຄື່ອງມືທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຖ້າມີການກະທົບກະແທກ ຫລື ຖືກຝົນ ຈະມີຜົນຕໍ່ຄວາມຊັດເຈນຂອງມັນ.
ເວລາຕັ້ງກ້ອງ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໂດຍອາໄສນ້ຳທ່ຽງ
ກ້�ງມູມ


Responses

  1. ສະບາຍດີ ອ້າຍພະນົມສິນ 55555
    ເຂົ້າມາອັບເດດບລ໋ອດຕົວເອງ,ເລີຍມາເຈິບລ໋ອດອ້າຍຢູ່ນີ້ 5555
    ກະເລີຍແວ່ເຂົ້າມາທັກທາຍໜ້ອຍ1

    ຈາກNovemberພັນລາວ ^^

  2. ອໍ.. ລະອຽດກວ່າທິດສະດີທີ່ເຮົາຮຽນສະອີກ – –


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: