Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນພະຈິກ 18, 2008

ການເຮັດແຜ່ນແຕ້ມ ໃນເມື່ອກ່ອນ

ເມື່ອກ່ອນ ເພິ່ນໃຊ້ກ້ອງ theodolite ຫລື ເອີ້ນອີກຊື່ຫນຶ່ງວ່າ ກ້ອງມູມ ໃນການເກັບກຳເສັ້ນເກາະກ່າຍ
ບາງຄັ້ງເພິ່ນກໍ່ ໃຊ້ກ້ອງລະດັບ leveling ເຂົ້າໃນການສຳຫລວດນຳ,

ຫລັງຈາກ ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກການລົງສຳຫລວດພາກສະຫນາມແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ມາແຕ້ມລົງໃສ່ເຈ້ຍມິນ ກໍ່ຄືເຈ້ຍທີ່ມີຕາກາໂຣ ຕາລະ1ມິລລີແມັດ ນັ້ນເອງ, ສີມັນຢາກອອກເຫລືອງແກມສົ້ມ. ເພິ່ນແຕ້ມ ດ້ວຍມາດຕາສ່ວນທີ່ກຳນົດ ແລະ ຕັດຕໍ່ກັນເປັນແຜ່ນໃຫຍ່.

ຫລັງຈາກ ນັ້ນ ເພິ່ນໃຊ້ເຈ້ຍມັນ ມາປົກໃສ່ກັບເຈ້ຍມິນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ແລ້ວທຳການກ່າຍຮູບໃສ່ເຈ້ຍມັນ ໂດຍມີໄຟເຍືອງທາງກ້ອງ, ໃຊ້ປາກກາເປັນໂຕຂີດຂຽນ ເຈ້ຍມັນຈະຖືກຕັດເປັນຂະຫນາດມາດຕະຖານແລ້ວ ຖ້າແຕ້ມຜິດ ເພິ່ນຈະໃຊ້ມີດແຖຂູດນ້ຳມຶກອອກ ແລ້ວຂຽນໃຫມ່

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ ແມ່ນຂັ້ນຕອນເຮັດພິມຂຽວ ເພິ່ນເອົາເຈ້ຍມັນມາຜະລິດເປັນພິມຂຽວ ເຊິ່ງອາໄສນ້ຳຢາຊ່ວຍ ຫລື ນຳໄປ photocopy ຖືເປັນອັນສິ້ນສຸດ ຂັ້ນຕອນການເຮັດແຜ່ນແຕ້ມ


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: