Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກັນຍາ 1, 2008

Garmin GPSMAP 76CSx

ເປັນແບບດຽວກັນກັບ garmin 76 ແຕ່ເປັນແບບຈໍສີ. ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ ສາມາດຮັບສັນຍານໄດ້ ເຖິງວ່າຢູ່ໃນອາຄານ ທີ່ມີຫລັງຄາບັງສັນຍານ. ມີແຜນທີ່ໃນຕົວ.

ລຸ້ນນີ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ມີໃຊ້


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: