Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກັນຍາ 14, 2007

ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປະລິມານ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ

sengphet.jpg
ທ່ານ ແສງເພັດ ໂອລິຍະວົງ ຫົວຫນ້າໂຄງການ

ປະຈຸບັນ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ພວມປະຕິບັດໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປະລິມານຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ອຸປະຖຳໂດຍ ທະນາຄານໂລກ.
ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດຫມາຍ ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າບັນຫາ ແລະ ເພື່ອມີວິທີການປະຕິບັດ ເຜີຍແຜ່ສູ່ມວນຊົນ ອັນຈະນຳໄປສູ່ການຫລຸດຜ່ອນ ການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ບໍ່ກຸ້ມຄ່າ ແລະ ການສູນເສຍ ທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປ.
ທ່ານແສງເພັດ ໂອລິຍະວົງ ຫົວຫນ້າໂຄງການໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໂຄງການໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ 2006 ຫາ 2010 ມີມູນຄ່າ 750,000 ໂດລາ ຫລື 7500 ລ້ານກີບ ໂດຍທະນາຄານໂລກ ໄດ້ວ່າຈ້າງ ສະຖາບັນນານາຊາດ ເພື່ອການອະນຸລັກພະລັງງານ ແຫ່ງປະເທດໄທ ເປັນຜູ້ສຶກສາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອ ເພີ້ມຄວາມສາມາດ ໃນການສົ່ງອອກ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຫລຸດຜ່ອນ ການຊື້ພະລັງງານນຳເຂົ້າ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ຕໍ່ການການລົງທຶນ ໃນໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໃນການບໍລິການລູກຄ້າ, ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງລູກຄ້າເອງ, ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນ ມີຈິດສຳນຶກ ໃນການປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບ ແລະ ການທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ຫລຸດລົງ.
ໂຄງການ ມີບາງຫນ້າວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ສ້າງຫນ່ວຍງານສະເພາະການ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງລູກຄ້າ ສະເພາະ ແມ່ນພາກສ່ວນລັດບໍລິຫານ ທັງຢູ່ຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 7000 ແຫ່ງ, ແລ້ວຈັດແບ່ງປະເພດ ເຊັ່ນ: ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ໂຮງຫມໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວຄັດເລືອກເອົາ 50 ແຫ່ງ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາສະພາບອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ແວດລ້ອມ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢູ່ 50 ແຫ່ງ. ເມື່ອເຫັນບັນຫາແລ້ວ ວິເຄາະ ແນະນຳ ແກ້ໄຂບາງຈູດທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໂລດ, ກຳນົດວິທີທາງ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ ປະຕິບັດ ໂດຍສ້າງ ຄູ່ມືແນະນຳການໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນເຮືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງເຫມາະສົມ, ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ ອາດຈະອອກທຶນໃຫ້ ສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງ ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ.
ຈາກບັນດາປະເພດທີ່ຈັດແບ່ງ, ໂຄງການຈະຄັດເລືອກເອົາ 3 ແຫ່ງ ເປັນບ່ອນທົດລອງລົງເລິກຕໍ່ໄປ ໂດຍຈະອອກທຶນປັບປຸງສະຖານທີ່, ລະບົບໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບາງຢ່າງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ ວ່າຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າຕົວຈິງຢ່າງໃດ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈະມີການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ຕົວຢ່າງທີ່ທົດລອງ, ວິທີການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີທັງຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຕໍ່ປະເທດຊາດໂດຍລວມ ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນປ່ຽນແປງ ແລະ ປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ.
ການປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການຊົມໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກຸ້ມຄ່າ, ການຄຳນຶງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອະນາຄົດ ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນ ແມ່ນຫນ້າທີ່ ທັງເປັນບັນຫາ ແລະ ທ່າອ່ຽງລວມຂອງໂລກ. ປະເທດລາວ ຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ແມ່ນນອນໃນຂະບວນການໂລກາພິວັດນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ນັບມື້ນັບຫລາຍ ຈາກການຈັດຕັ້ງແລະສັງຄົມ

ຂຽນໂດຍ: ຈານເກິ່ງ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: