Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2007

ປະເມີນຜົນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ແກ້ວ

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ໃນເມື່ອກ່ອນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນປີ​ 2005 ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທຳອິດ ແລະ ສຳເລັດລົງໃນທ້າຍປີ 2005
ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍ 22 ກວ, ປ້ອມຫມໍ້ແປງ, ຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ ແລະ ຫມໍ້ນັບໄຟ ຈຳນວນຫນຶ່ງ
ຫລັງຈາກນັ້ນ ຕະຫລອດປີ 2006 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍທີ່ຍັງເຫລືອ ແລະ ໄດ້ຖືກກໍ່ສ້າງໃຫມ່ ແລ້ວນຳມາເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕ້ມໃສ່ແຜນຜັງ ຕາມລະບົບຂອງກຕຟ

ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ໄດ້ກັບຄືນໄປທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອປະເມີນຜົນ ຂອງການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂອງ ຟຟລ ບໍ່ແກ້ວ, ເບິ່ງຄືນ ຈຸດດີຈຸດອ່ອນ ຂອງລະບົບ ແລະ software ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້, ປະເມີນຄືນ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ທີ່ນຳໃຊ່ software ພ້ອມທັງ ຮັບຟັງຂໍ້ຄິດເຫັນຈາກ ພະນັກງານວິຊາການ, ຄະນະພະແນກການ ແລະ ຄະນະສາຂາ ຕໍ່ກັບສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຈາກການປະເມີນຜົນເຫັນວ່າ ພະນັກງານວິຊາການ ສາມາດນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມື ແລະ ຊອບແວໄດ້ດີ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຊອບແວ ຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານໄດ້, ທາງສາຂາ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃຫມ່ໆ ໄດ້ຫມົດ ພ້ອມທັງສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະວາງແຜນ ໄດ້

bokeo.gif

ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງແດ່ ນັ້ນຄື ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາ ຍັງບໍ່ທັນຖືກນຳໃຊ້ ຫລາຍປານໃດ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດ ການບຳລຸງຮັກສາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບເຂົ້າ ຍັງບໍ່ທັນມີປ້າຍບອກລະຫັດຫມໍແປງຫລືເສົາຕາຂ່າຍ

dsc00502.jpg

ສຳລັບຂໍ້ສະເຫນີຕໍ່ກັບ ກຕຟ ເພື່ອການປັບປຸງ ມີຄື: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຕ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ກວ່າເກົ່າ ແລະ ໃຫ້ສະແດງຄ່າ technical loss ແລະ voltage drop

dsc00496.jpg

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: