Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2007

ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດໂຄງການ ຕໍ່ບໍລິສັດ

incompanymeeting.jpg

ໃນກອງປະຊຸມຫົກເດືອນຕົ້ນປີຂອງ ກຕຟ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ລາຍງານ ກອງປະຂຸມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຈຳປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ແຜນງານໃນຕໍ່ຫນ້າ

ໃນບົດລາຍງານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ ຕໍ່ກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຕ່າງໆ ພວກເພິ່ນຕ້ອງການໂຄງການນີ້ ແລະ ກຕຟ ໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍພວກເພິ່ນຄືແນວໃດ

ໄດ້ລາຍງານ ຂໍ້ສະດວກແລະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທິດທາງໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອການບໍລິການທີ່ດີແກ່ລູກຄ້າ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: