Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນມີນາ 23, 2007

ຟຟລ ຄມ ແລະ ກຕຟ ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການ

ຄຳມ່ວນ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ສຳນັກງານ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ຄຳມ່ວນ ໂດຍ ເບື້ອງ ຟຟລ ມີ ທ່ານ ເພັດສະຫມອນ ພອນວິໄລສັກ ແລະ ທ່ານ ໂພນສະຫວັດ ໄຊຍະວົງ ທັງສອງເປັນຄະນະສາຂາ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ໄດ້ແກ່ ພະແນກແຜນການ ພະແນກເຕັກນິກ ພະແນກຕາຂ່າຍ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ນັບໄຟ ແລະ ຜະລິດບິນ, ເບື້ອງ ກຕຟ ມີ ທ່ານ ພະນົມສິນ ຈັນທະຜາສຸກ ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫລາດ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການ ດ້ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນກອງປະຊຸມ ທາງ ກຕຟ ໄດ້ນຳສະເຫນີ ຜົນງານ ການປະຕິບັດໂຄງການ ໃນສາຂາແຂວງຕ່າງໆ ໃນຟຟລ ເຊັ່ນ : ບໍ່ແກ້ວ, ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ນຳສະເຫນີ ບັນດາຜະລິດທີ່ທາງ ກຕຟ ນຳໄປໃຊ້ໃນແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ແກ່:
1 ຖານຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍແຮງກາງ ແລະ ຫມໍ້ແປງ, ຖານຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ ແລະ ຫມໍ້ນັບໄຟ ທີ່ໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ Microsoft Access 2003
2 ແຜນຜັງຕາຂ່າຍແຮງກາງ ແລະ ແຮງຕ່ຳ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນ ສ້າງຈາກໂປແກມ AutoCAD ແລະ ໃຊ້ຮ່ວມກັບ Microsoft Access
3 ແຜນຜັງວົງຈອນດ່ຽວ ສຳລັບສັບປ່ຽນແລວໄຟ ສ້າງຈາກໂປແກມ AutoCAD ແລະ ໃຊ້ຮ່ວມກັບ Microsoft Access
4 ແຜນທີ່ ແຂວງ ທີ່ມີຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໃນລະບົບ Geographic Infomation system (GIS) ສ້າງຈາກ ໂປແກມ ArcVIEW 3.2

ປະຈຸບັນ ທາງຟຟລ ຄມ ແມ່ນກຳລັງສຶກສາ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ກຕຟ ເພື່ອດັດສົມໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຈະແຈ້ງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ ກຕຟ ຄົ້ນຄວ້າ ໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້

Advertisements

Responses

  1. ອືມ ຮູ້ສຶກວ່າຈະກ້າວຫນ້າໄປຫລາຍ 🙂

  2. ເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: