Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນມີນາ 11, 2007

ສາຂາແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ໃຫ້ປະຕິບັດໂຄງການ

ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນ ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ດັ່ງໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວໃນບົດກ່ອນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແກ່ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄປຊ່ວຍຈັດຕັ້ງລະບົບ ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ແຂວງຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (2005), ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ​​(2006).

ສຳລັບສົກງົບປະມານ ປີ 2007 ສາຂາ 4 ຕົວເມືອງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ບໍ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ສຳລັບໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຖິງວ່າ ໄດ້ສະເຫນີແຜນການໄປແລ້ວ ກໍ່ຕາມ.

ຫລ້າສຸດ ທາງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ທາງດ້ານຫລັກການ ຈາກ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ຮອງຜູ້ນວຍການ ໃຫ້ປະຕິບັດ ໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ສຳລັບ ໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ ກໍ່ຍັງມີຄວາມສົນໃຈ ປະຕິບັດໂຄງການເຊັ່ນເດີມ ແຕ່ຈະລໍໄປເປັນສົກງົບປະມານປີຫນ້າ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: