Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2007

ຄວາມຈຳເປັນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

somphanh
ທ່ານ ສົມພັນ ສຸວັນນະລັດ ຫົວຫນ້າພະແນກເຕັກນິກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ ທີ່ປະຊຸມ ໃນມື້ສະຫລຸບການປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ ບາງຕອນວ່າ :

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງຕາຂ່າຍຈາກ ຫລາຍເຂື່ອນ ຫລາຍສະຖານີ ແລະ ຫລາຍສາຍແຈກ ລວມລວງຍາວຕາຂ່າຍແຮງກາງ ປະມານ 1 ພັນ ກວ່າ ກິໂລແມັດ, ໃນທີ່ຜ່ານມາ ທາງສາຂາ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍທີ່ແນ່ນອນ ບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະ ສົມບູນ.

ທາງ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຈາກ ສາຂາກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍ່ຄື ລັດວິສາຫະກິດ ກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຊ່ວຍເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈັດສັນຂໍ້ມູນ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພື່ອຮອງຮັບກັບການກວດກາ ກວດສອບ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຈຳຫນ່າຍ ໃນນັ້ນ ມີທັງ ການຈັດການກັບບັນຫາ Loss ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຕາຂ່າຍ

ການປະຕິບັດໂຄງການ ໃນເທື່ອນີ້ ເປັນພຽງບາດກ້າວເລີ້ມຕົ້ນ ເພາະ ບໍລິມາດວຽກຕາຂ່າຍແຮງກາງ ໃນໂຄງການ ມີພຽງແຕ່ 100 ກມ ບໍ່ຮອດ10% ຂອງຕາຂ່າຍທັງຫມົດ ທີ່ສາຂາແຂວງວຽງຈັນຄຸ້ມຄອງ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໃຫ້ຫມົດ ແຕ່ຄົງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີ

ພາຍຫລັງມີຂໍ້ມູນສົມບູນ ພວກເຮົາມີແຜນ ໃນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຄຸ້ມຄອງແຜນຜັງ ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕໍ່ເຕີມຕາຂ່າຍ ລວມທັງ ແຜນການສ້ອມແປງ ອື່ນໆ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: