Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນພຶດສະພາ 19, 2007

ໂຄງການນີ້ ດີເກີນຄາດ

Mr Khammany

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ໄປຮ່ວມໃນມື້ສະຫລຸບການປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ບາດກ້າວທີ3 ໂດຍບັງເອີນ ແລະ ໄດ້ຂໍປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ການປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງມີເນື້ໃນບາງຕອນດັ່ງນີ້ :
ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ແມ່ນຖືວ່າ ດີເກີນຄາດ ເພາະເບື້ອງຕົ້ນຄາດຫວັງພຽງການສ້າງລະບົບແຜນຜັງໃນຄອມພິວເຕີ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນເພີ້ມເຂົ້າມາ, ວຽກງານຖານຂໍ້ມູນນີ້ ປະເທດອື່ນໆ ແມ່ນເຮັດຫມົດແລ້ວ ສຳລັບແຂວງວຽງຈັນ ກໍ່ຖືວ່າເປັນສາຂາໃຫຍ່ໃນພາກເຫນືອ ເມື່ອໄດ້ເລີ້ມເຮັດຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນດີແລ້ວ, ຕໍ່ໄປຈະມີສູນກາງການບັນຊາ (Load dispatching center) ໃນແຂວງນີ້ ແລະ ຫລາຍໆ ແຂວງ, ເມື່ອຂໍ້ມູນຖືກເກັບເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນຫມົດແລ້ວ ກໍ່ຈະສະດວກໃນການບັນຊາ, ໃນແຕ່ລະສູນບໍລິການ ຈະມີຄອມພິວເຕີ ຈະສາມາດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ກັນໄດ້ຫມົດ..
ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຄົນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຕົວເອງ ເພື່ອສາມາດຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່າງໆໄດ້

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: