Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນເມສາ 23, 2007

ການຕັ້ງລະຫັດປ້ອມຫມໍ້ແປງຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ

ຕາມທຳມະດາ ເພິ່ນຈະໃສ່ ລະຫັດສາມຕົວອັກສອນ ເຊັ່ນ : P51, P20..ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງ ປ້ອມທີ  51 ແລະ ປ້ອມທີ 20

ພາຍຫລັງໄດ້ສຶກສາວິທີການຕັ້ງລະຫັດຈາກແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ອີງໃສ່ການຊີ້ນຳຈາກຄະນະສາຂາ,

ທິມງານ ຟຟລ ສາຂາຈຳປາສັກ  ໄດ້ເລືອກວິທີການ ການຕັ້ງລະຫັດປ້ອມຫມໍ້ແປງດັ່ງນີ້ :

ສອງຕົວຫນັງສືທຳອິດ ແມ່ນລະຫັດ ສະຖານີ   ທີ່ປ້ອມຫມໍ້ແປງນັ້ນໄດ້ຮັບໄຟມາ

ຕາຕະລາງສະຖານີຈປສ
ສາມຕົວຫນັງສືຕໍ່ມາແມ່ນຊື່ feeder

ຕຕລປ້ມມປຈປສ

ສາມ ຕົວຫນັງສືຕໍ່ມາ ແມ່ນຊື່ປ້ອມຕາມທີ່ເຄີຍໃຊ້ມາ

ແລະຕົວຫນັງສື 1 ຕົວຫ້ອຍທ້າຍ ແມ່ນຊະນິດການຕິດຕັ້ງ

ຕາຕະລາງຊະນິດຫມໍ້ແປງຈຳປາສັກ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: