Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນມີນາ 27, 2007

ຖານຂໍ້ມູນ ກັບ LDC

ທ່ານ ຄຳປະເສີດ ເທບປັນຍາ ຫົວຫນ້າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາພາກໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໃນ ພິທີສະຫລຸບໂຄງການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງຈຳປາສັກ, ເນີ້ອໃນບາງຕອນມີດັ່ງນີ້ :

ຄຳປະເສີດ

  •   ຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການນີ້ ສອດຄ່ອງເບື້ອງໄຟຟ້າລາວທີ່ກຳລັງມີແນວຄິດ ແລະ ຊອກທຶນຮອນເພື່ອສ້າງ load dispatching center (LDC).  ການສ້າງລະບົບນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ທຶນຮອນມະຫາສານ ແຕ່ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ໃນໂຄງການນີ້ ມັນໄດ້ວາງຮາກຖານ ໃຫ້ກັບລະບົບ LDC ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບນີ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.
  •  ຊອບແວທີ່ໃຊ້ໃນໂຄງການ ຍັງບໍ່ທັນມີຊື່ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເອີ້ນຊື່ວ່າແນວໃດ ເພາະໂຄງການອື່ນ ຈະມີຊື່ໂປແກມຫມົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ swednet, workstaion…
  • ໂຄງການຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາ Loss ໄດ້ໂດຍກົງ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ຄຳມ່ວນ ມີ loss ຂ້ອນຂ້າງສູງ ແຕ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີ loss ຕ່ຳຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນ ກໍ່ຮັກສາລະດັບ loss ໄວ້ໄດ້ບໍ່ຕະຫລອດ. ເຖິງປີ 2020 loss ທົ່ວປະເທດຕ້ອງຢູ່ທີ່ 13% .
Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: