Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນມີນາ 25, 2007

ໂຄງການນີ້ໃຫ້ຫຍັງກັບສາຂາຈຳປາສັກ

ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ບຸນປະສົງ ຈັນສະຫວັດ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກເຕັກນິກ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

  1. ສ້າງບຸກຄະລາກອນສາຂາຈຳປາສັກໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຊອບແວ ສູງຂຶ້ນ
  2. ບຸກຄະລາກອນສາມາດສ້າງແຜນງານເພື່ອສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນທົ່ວແຂວງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
  3. ຖານຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດໂຄງການສາມາດເກັບກຳແລະຮັກສາຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງດີ
  4. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາ ສາມາດນຳໄປສ້າງເປັນແຜນການສ້ອມແປງແລະປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
  5. ສາມາດເອົາຂໍ້ມູນໄປຄິດໄລ່ Loss ໃນລະບົບໄດ້
  6. ສາມາດກວດກາຂໍ້ມູນເກົ່າທີ່ມີແລ້ວໄດ້ງ່າຍແລະໄວຂຶ້ນ
  7. ສາມາດສັງລວມອຸປະກອນຕ່າງໆໃນຕາຂ່າຍໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ບຸນປະສົງ ຈັນສະຫວັດ

ທ່ານ ບຸນປະສົງ ເອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການປະຕິບັດໂຄງການຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ ສາມາດ ນຳໃຊ້ທຸກຊອບແວທີ່ໂຄງການນຳມາຝຶກໃຫ້

ບຸນປະສົງ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: