Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນກຸມພາ 27, 2007

Bs 2000

ເປັນໂປແກມໃນການຈັດການກັບຂໍ້ມູນໄດ້ດີເລີດ

ມັນສາມາດເປີດນຳໃຊ້ພ້ອມກັນໄດ້ຫລາຍຄົນ  ໂດຍຜ່ານລະບົບ LAN

ຂໍ້ມູນຂອງມັນແມ່ນເກັບຢູ່ໃນ server ແຕ່ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນໄດ້ ແມ່ນຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ

ລະຫັດຜ່ານມີຫລາຍລະດັບ ແຕ່ລະລະດັບແມ່ນມີສິດໃນການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນບໍ່ຄືກັນ

ບາງຄົນໃຫ້ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມີສິດແກ້ໄຂ, ບາງຄົນມີສິດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໂປແກມ, ແລະ ອື່ນໆ

ໂປແກມ BS 2000 ເປັນໂປແກມທີ່ມີຢູ່ພະແນກຜະລິດບິນຂອງທຸກສາຂາຂອງຟຟລ

ເພິ່ນໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນ ກົງເຕີລຸກຄ້າ ແລະ ນຳໄປໄລ່ຄ່າຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ.

BS 2000 ພັດທະນາຈາກບໍລິສັດຈາກປະເທດຈີນ ເຊິ່ງທາງຟຟລ ຈ້າງມາ ເພື່ອຈັດການຖານຂໍ້ມູນ.

ມັນສ້າງຂຶ້ນໂດຍອາໄສ ໂປແກມ oracle ເປັນຖານຂໍ້ມູນ.

ມັນສາມາດຄິດໄລ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ເກັບກຳຂໍ້ມູນພະນັກງານ ແທນຖານຂໍ້ມູນພະນັກງານທີ່ມີມາກ່ອນໃນລະບົບ DOS.

BS ອາດຫຍໍ້ມາຈາກ Billing system.

ປະຈຸບັນໂປແກມດັ່ງກ່າວຮອງຮັບລະບົບໃບບິລແລະບຸກຄະລາກອນເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນວຽກທາງດ້ານເຕັກນິກ ແມ່ນບໍ່ຄອບຄຸມເຖິງ

Advertisements

Responses

  1. ຮູ້ສຶກວ່າຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ຢູ່ໃສມາກ່ອນ 🙂

  2. ມັນໃຊ້ oracle ເປັນຖານຂໍ້ມູນ


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ​ແປງ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: