Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນມັງກອນ 30, 2007

ເລື້ອງຂອງຕູ້ເກັບຜັງກັບຄອມພິວເຕີ

BOARD

ຕູ້ເກັບແຜນຜັງ ແມ່ນຕູ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ ເທົ່າກັບຝາຫ້ອງຫ້ອງຫນຶ່ງ

ມີທັງລີ້ນຊັກ  ກະດານແຜນຜັງ ທັງສອງເບື້ອງ  ແລະ ກະດານຂາວສຳລັບຂຽນຢູ່ທາງກາງ

ກະດານແຜນຜັງ ເປັນກະດານເລື່ອນ ຈຳນວນ 10 ແຜ່ນ  ຊ້ອນກັນ

ເວລາເບິ່ງແມ່ນດຶງລາກອອກມາເບິ່ງເທື່ອລະແຜ່ນ

ຕູ້ອັນນີ້ແມ່ນທາງກຕຟຕ້ອງຜະລິດແລະສົ່ງມອບໃຫ້ສາຂາແຂວງ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອຸປະກອນໃນໂຄງການ

ທັງສາຂາແຂວງວຽງຈັນແລະຈຳປາສັກ ບໍ່ຕ້ອງການເທື່ອ ແຕ່ຕ້ອງການຄອມພິວເຕີ ຕ້ອງການດ່ວນ ເພື່ອໃຊ້ແຕ້ມແຜນຜັງໃຫ້ແລ້ວທັນກຳນົດ

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ ຍົກເລີກການສັ່ງຜະລິດ ແລະ ສົ່ງມອບ ແຕ່ຊື້ ຄອມພິວເຕີໃຫ້ສາຂາລະ1ຫນ່ວຍແທນ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: