Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນມັງກອນ 5, 2007

ຫນ້າວຽກຕ້ອງໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ

1. ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້GPS ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳນົດລະຫັດຕາຂ່າຍ
2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍແຮງກາງ ປ້ອມຫມໍ້ແປງ ຫນ່ວຍຫມໍ້ແປງ ຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ
3. ກວດກາຂໍ້ມູນ ປ້ອນຂໍ້ມູນ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນດິບ ກວດກາຖານຂໍ້ມູນ
4. ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ AutoCAD ແລະ ArcVIEW
5. ນຳພາການແຕ້ມແຜນຜັງວົງຈອນ
6. ສ້າງແຜນຜັງຕາຂ່າຍ
7. ສ້າງຜັງລະບົບGIS

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: