Posted by: ພະນົມສິນ | ເດືອນມັງກອນ 5, 2007

ດ້ານຫນ້າວຽກ:

ດ້ານຫນ້າວຽກ:
1. ແຂວງວຽງຈັນເລິ່ມໃນຕົ້ນເດືອນ 7 ແຂວງຈຳປາສັກ ເລີ້ມເດືອນ 8 ປີ2006
2. ການຝຶກອົບຮົມຊຸດທີ 1 ສຳເລັດແລ້ວທັງສອງແຂວງ
3. ການເກັບຂໍ້ມູນ ແຂວງວຽງຈັນສຳເລັດແລ້ວ ສ່ວນສາຂາຈຳປາສັກ ມີການຫລ້າຊ້າ ເພາະມີພາຍຸຝົນຕົກຫນັກ ປະຈຸບັນສຳເລັດແລ້ວ
4. ການປ້ອນ ແລະ ປູງແຕ່ງຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມ ເຂົ້າລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ອາດຈະສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນ 10 ສ່ວນສາຂາຈຳປາສັກ ອາດສຳເລັດໃນກາງເດືອນ 11/2006
5. ເມື່ອຂໍ້ມູນຖືກເກັບ ໃສ່ລະຫັດ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ປ້ອນເຂົ້າລະບົບຖານຂໍ້ມູນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫນ້າວຽກບາດກ້າວທີ1 ໃນຈຳນວນ 3 ບາດກ້າວ ຖືວ່າສຳເລັດ

6. ວຽກບາດກ້າວທີ 2 ແມ່ນແຕ້ມ ຜັງຕາຂ່າຍ ຜັງວົງຈອນ ແລະ ແຜນທີ່ລະບົບ GIS

7. ວຽກໃນບາດກ້າວສາມ ແມ່ນແກ້ໄຂວຽກຄ້າງແລະເກັບວຽກລະອຽດ ສ້າງຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ຈາກນັ້ນເຊີນຄະນະກຳມະການມາກວດກາວຽກ ກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດ

Advertisements

Responses

  1. ມາຮອດມື້ນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະບາດກ້າວທີ2
    ແຂວງຈຳປາສັກກຳລັງຈະສຳເລັດບາດກ້າວທີ 2
    ແຂວງວຽງຈັນມີບໍລິມາດວຽກຫລາຍກວ່າ ຈະສຳເລັດຊ້າກວ່າຈຳປາສັກ


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: