ຖາມ-ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ

Responses

 1. ໃນປີ 2005-2006 ປະເທດລາວສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເທົ່າໃດ kwh ແລະສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ຕ່າງປະເທດເທົ່າໃດ ນຳລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບປະເທດລາວແມ່ນເທົ່າໃດ

 2. ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກແລ້ວໄຟຟ້າລາວກໍານົດຄ່າ cosa =ໃ ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ ກໍາລັງຈີງຂອງໝໍ້ແປງ ເມື່ອເຮົາວັດແທກໄດ້ກະແສ ຄ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸໃສ່ປື້ມຫົວໃດໜ້າທີເທົ່າໃດ

 3. ເລື່ອງການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ:
  1. ໃນນາມເຮົາຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ ເມືອເຮົາໄດ້ຮັບບິນແລ້ວກໍ່ຈ່າຍເງິນຕາມມຼນຄ່າໃຫ້ພະນັກງານເກັບເງິນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ລົບໜີ້ ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເອົາບິນໄປຫາ
  ຫນ່ວຍບໍລິການແລ້ວພະນັກງານວ່າເຂົາບໍ່ຖອກເງິນ. ໃຫ້ພະນັກງານເກັບເງິນມອບເງິນກ່ອນຈິງຫັກເງິນໃຫ້ ແຕ່ພະນັກງານເກັບເງິນໄດ້ປະລະຫນ້າທີ່ແລ້ວ ເປັນຫຍັງວິສາຫະກິດເອົາເລື່ອງພົວພັນກັບຜູ້ເກັບເງິນ ເປັນຫຍັງເອົາຜູ້ໃຊ້ໄປກ່ຽວ ແລະ ບໍ່ຫັກຫນີ້ໃຫ້ຈົນເປັນເລວາ ເກືອບປີແລ້ວ
  2. ສາຍໄຟທີ່ອອກກົງເຕີໄຟໄປຫາເຮືອນ ເກີດການຊອດ ເຮັດໃຫ້ບໍລິມາດໃຊ້ຫລາຍຂື້ນ
  ຈູດທີ່ເກີດແມ່ນຫົວເສົ່າໄຟແຮງສູງທີ່ພະນັກງານໄຟຟ້າຕິດຕັ້ງໃຫ້ ແລ້ວຄ່າໄຟສ່ວນເກິີນເປັນຫຍັງວິສາຫະກິດບໍຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍ


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: